Preview Mode Links will not work in preview mode

Piątka na Weekend


Apr 1, 2022

W tym odcinku "Piątki na Weekend" najwięcej miejsca poświęciliśmy omówieniu zapowiedzi odchodzenia Polski oraz innych unijnych graczy od rosyjskiego węgla, ropy i gazu. Konsekwencje dla wszystkich uczestników tego rynku mogą być znacznie bardziej złożone, niż mogłoby to wynikać z prostej kalkulacji. Zaczynamy jednak najnowsze wydanie programu od inflacji, która w Polsce mocno i negatywnie zaskoczyła. Przynajmniej nas.